Elk kind groeit op De Klim-Op

Onze visie

Kinderen hebben er recht op dat zij naast de ontwikkeling op allerlei vakgebieden als taal, rekenen, etc. ook handvaten krijgen om zich als mens op een goede manier te ontwikkelen
 
De Klim-Op is een openbare school. Dit houdt in dat wij ieders geloof eerbiedigen en dat ook duidelijk op onze leerlingen overbrengen. Ouders en leerlingen van alle gezindten zijn dan ook welkom bij ons op school.

Onze school probeert een gemeenschap te zijn:
·         waar kinderen zich sociaal en intellectueel kunnen ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving;
·         waar kinderen met plezier deel van uit maken;
·         waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen met zelfvertrouwen en zelfkennis;
·         waar kinderen leren relaties met anderen aan te gaan op basis van gelijkwaardigheid;
·         waar positief gedrag hoog in het vaandel staat;
·         waar normen en waarden erg belangrijk zijn.
Dit alles natuurlijk in een zo goed mogelijke samenwerking met de ouders of verzorgers van de kinderen.