Elk kind groeit op De Klim-Op

Vergaderingen MR

Al onze vergaderingen starten om 19.30 uur en zijn openbaar.
Locatie en datum van de Mr vergadering wordt op school bekend gemaakt d.m.v. een poster.

In schooljaar 2018- 2019 vergaderen we samen met de andere twee scholen van 't Vierspan. We werken naar een fusie toe van de MR van de drie locaties. Dit jaar is dus een overgangsjaar. We vergaderen elke keer op een andere locatie. We beginnen gezamenlijk en later gaan we uit elkaar om zaken te bespreken die onze locatie specifiek aan gaan.


Hieronder kunt u de gewenste notulen aanklikken ter inzage:


Schooljaar 2018-2019

Notulen MR 10 september 2018.docx
Notulen MR 7 november 2018.docx
Notulen_9_januari_2019_inclusief_actielijst.docx

 
Schooljaar 2017-2018

Notulen MR vergadering 3 juli 2018
Notulen MR vergadering  5 juni 2018
Notulen MR vergadering 24 april 2018
Notulen MR vergadering 6 maart 2018
Notulen MR vergadering 9 januari 2018

Notulen MR vergadering 7 november 2017
Notulen MR vergadering 3 oktober 2017