Elk kind groeit op De Klim-Op

De Oudervereniging (OV)

Zoals uit de naam blijkt, zijn het ouders of verzorgers van leerlingen die in deze raad zitting hebben. Iedere ouder of verzorger die interesse en tijd heeft, kan zich hiervoor beschikbaar stellen. 

De oudervereniging (OV) is een contactorgaan van ouders en leerkrachten, zodat een goede samenwerking wordt gegarandeerd. Ook houdt de OV zich, in samenwerking met de leerkrachten, bezig met het organiseren van diverse festiviteiten en activiteiten, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, de schoolreisjes, etc. Om kort te gaan: de taak van de OV is veelzijdig. 

Omdat veel activiteiten geld kosten, vraagt de OVd aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan worden bijvoorbeeld de sinterklaascadeautjes gekocht, het kerstfeest georganiseerd, schoolfeesten betaald, enz. Wilt u dat uw kind profiteert van al deze extraatjes, dan verwachten wij van u dat u de vrijwillige ouderbijdrage betaalt. Ook zit in de ouderbijdrage de bijdrage voor de schoolreisjes. 
Eens per jaar wordt de penningmeester door een (door de ouders gekozen) kascontrolecommissie gecontroleerd.

Mocht u interesse hebben of vragen willen stellen, neemt u dan gerust contact op met de leden van de OV of met de school.

Ook kunt u een email sturen aan:
or@klim-op.info