Elk kind groeit op De Klim-Op

Stichting Openbaar Onderwijs Present

Het ontstaan van de stichting

Stichting Present verzorgt openbaar onderwijs op negen scholen in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Medemblik en Stede Broec. Dagelijks krijgen ongeveer 1800 leerlingen onderwijs op 14 locaties

De stichting is op 1 januari 2000 van start gegaan en heeft de scholen 'overgenomen' van de diverse gemeenten, die tot 1 januari 2000 schoolbestuur waren van de scholen.

Sinds 1 augustus 2013 heeft PRESENT een College van Bestuur dat bestaat uit één persoon, de heer Ruurd Bijlsma.
Hij heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de onder hem ressorterende scholen, de kwaliteit van het onderwijs, de identiteit van het openbaar onderwijs en de bedrijfsvoering.
Hij geeft leiding aan de directeuren van de scholen van PRESENT en aan de medewerkers van het bestuursbureau.
De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van PRESENT.

Ons adres is:
Stichting Openbaar Onderwijs Present


De Middend 104

1613 KZ Grootebroek

T. 0228-523857
F. 0228-523839
. info@openbaaronderwijspresent.nl

  http://www.openbaaronderwijspresent.nl