Elk kind groeit op De Klim-Op

Ouders

Als school vinden wij het van groot belang dat er een goede samenwerking is met de ouders van de leerlingen. Immers ouders zijn degene, die een kind meemaken in de privésfeer. Zij zijn grotendeels verantwoordelijk voor de opvoeding. 
Als school proberen we een kind zo goed mogelijk te leren kennen, zodat we weten wat er nodig is om een kind verder te helpen in haar/zijn ontwikkeling.