Elk kind groeit op De Klim-Op

Onze visie

'De Klim-Op is een goede school, omdat kinderen in een veilig klimaat, naast hun ontwikkeling in basisvaardigheden, begeleid worden in de ontwikkeling van hun talenten.'
 
De Klim-Op is een openbare school. Dit houdt in dat wij ieders geloof eerbiedigen en dat ook duidelijk op onze leerlingen overbrengen. Ouders en leerlingen van alle gezindten zijn dan ook welkom bij ons op school.
Onze school probeert een gemeenschap te zijn:
·         waar kinderen zich sociaal en intellectueel kunnen ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving;
·         waar kinderen met plezier deel van uit maken;
·         waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen met zelfvertrouwen en zelfkennis;
·         waar kinderen leren relaties met anderen aan te gaan op basis van gelijkwaardigheid;
·         waar positief gedrag hoog in het vaandel staat;
·         waar normen en waarden erg belangrijk zijn.
Dit alles natuurlijk in een zo goed mogelijke samenwerking met de ouders of verzorgers van de kinderen.