Elk kind groeit op De Klim-Op

Groep 7 

In groep 7 wordt door juf Jacqueline en juf Martine lesgegeven. Een nieuw duo en voor juf Jacqueline ook een hele uitdaging, omdat ze op de Klim-op toch wel bekend staat als dé groep 3 juf.

In groep 7 zitten zestien kinderen. Een fijne, kleine groep waardoor er veel persoonlijke aandacht gegeven kan worden.

Hoe ziet een normale dag er bij ons uit?

We beginnen elke ochtend met Lekker lezen, waarbij  een aantal kinderen extra hulp krijgen. Als een leesboek uit is, mag er een nieuw boek gehaald worden uit de prachtige Boekentuin. Na Lekker lezen, gaan we racelezen, de kinderen gaan met een maatje proberen om zo veel mogelijk woordjes te  lezen gedurende een minuut.

Vervolgens nemen we het programma van de dag door m.b.v. het afkruisblad. Alle kinderen hebben een weekplanning, waarop per dag staat aangegeven welke lessen er worden behandeld en gemaakt. Op de achterkant van dit blad vullen de kinderen de doelen van de lessen zelf  in en als ze de les gemaakt hebben, dan evalueren ze het doel door een smiley in te kleuren, zodat ze zelf het overzicht houden of ze het doel van de les behaald hebben of (nog) niet.

Meestal starten we daarna met de rekenles, waar we van tevoren duidelijk  bespreken met de kinderen wat het doel is van het lesaanbod van die dag en de begeleiding die ze daarvoor nodig hebben om tot een goed resultaat te komen.  De ochtend vult zich verder met taal en spelling. Ook in die lessen zijn de doelen belangrijk en wordt bijpassende extra instructie/hulp gevraagd en geboden. We proberen de kinderen te stimuleren en te motiveren om zelf eigenaar te worden van hetgeen ze in een blok moeten leren en beheersen.

De middagen starten we altijd met schrijven terwijl wij voorlezen uit een aantrekkelijk boek, gevolgd door racerekenen (zoveel mogelijk bepaalde type sommetjes in vijf minuten maken)  en verder komen daar de volgende vakken wisselend aan bod: begrijpend lezen d.m.v  Nieuwsbegrip en Leesparade,  Engels, Verkeer, Kanjertraining, Muziekles, Expressie ( meestal samen met groep 8) en zijn we dit jaar gestart met Leskracht.

Verder hebben we dit jaar een aantal excursies en zal ook dit jaar door een aantal sportverenigingen clinics verzorgd worden. En niet te vergeten onze  heuse Halloweenparty!

Aan het eind van het schooljaar, gaan we samen met groep 8 op schoolkamp naar Appelscha. Drie dagen vullen /plezier maken  met verschillende spelletjes, zwemmen, chillen, bos, weiland, eten, zandvlakte, pretpark etc.