Elk kind groeit op De Klim-Op

Groep 5/6

Er wordt les gegeven door twee juffen. Op maandag en dinsdag staat juf Anita voor de groep en woensdag t/m vrijdag juf Kitty. De groep bestaat uit 23 kinderen: 13 kinderen in groep 5 en 10 kinderen in groep 6. 

We werken met een redelijk vast programma. In de ochtenden starten we altijd met lekker lezen. De kinderen lezen boeken uit de Boekentuin, onze mooie schoolbibliotheek, die gerund wordt door een heel enthousiaste groep ouders. Na het lezen gaan we verder met Leesparade (onze methode voor technisch lezen), daarna racelezen, racerekenen, rekenen, taal en spelling. Omdat we een combinatiegroep hebben, zorgen we ervoor dat de instructies voor de pauze aan de ene groep zijn en na de pauze aan de andere groep.

De kinderen krijgen in de loop van het schooljaar steeds meer door aan welke leerdoelen ze werken en houden bij welke doelen bereikt zijn en aan welke nog gewerkt moet(en) worden. Zo worden zij steeds meer eigenaar van hun leerproces. 

Op maandag- en woensdagochtend krijgen de kinderen HVO-les (HVO = Humanistisch Vormings Onderwijs) van juf Agnes. Op dat moment krijgt de andere groep Engelse les.

Op de middagen wordt er aandacht geschonken aan de andere vakken, zoals wereldoriëntatie, gym, verkeer, expressie en Kanjertraining. Bij Kanjertraining leren de kinderen elkaar en zichzelf goed kennen en wordt er d.m.v. verschillende verhalen en oefeningen geleerd hoe je goed met elkaar om kunt gaan. 

Vanaf dit schooljaar zijn we gestart met ‘Leskracht’. ‘Leskracht’ is een vernieuwende manier om te werken met de wereldoriëntatievakken. Dus geen aparte lessen geschiedenis, aardrijkskunde, techniek en biologie meer, maar thematisch onderwijs waarbij een onderzoekende houding, samenwerking en presentatie belangrijk zijn. Zoals ‘Leskracht’ zelf aangeeft:

Uitdagende samenhangende projecten

Levensecht en betekenisvol leren

Onderzoeksvragen van kinderen

Coöperatief werken

Blended learning video’s

Digitale kennisbanken

Portfoliofunctie

21st Century Skills

Gamification

Breinleren

Geïntegreerd systeem voor teambuilding en samenwerken

Doelgerichte aanpak

Wereldoriëntatie (kerndoelen: mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte en tijd)

Kortom: Wij hebben zin om er weer een leuk jaar van te maken!