Elk kind groeit op De Klim-Op

Groep 3/4

Welkom in onze groep 3 en 4 bij  juf Elles (op maandag en dinsdag) en juf Maaike (op woensdag, donderdag en vrijdag). Heel blij zijn we met onze stagiaire juf Sabine op donderdag en vrijdag.

In onze klas zitten 20  leerlingen, die erg veel zin hebben om in dit nieuwe schooljaar heel veel te leren en samen met elkaar en ons een plezierig jaar te hebben.

Gedurende het hele schooljaar beginnen we in groep 4 altijd direct ( en ook al spoedig in groep 3) met Lekker Lezen in een mooi boek uit onze prachtige bibliotheek  “de Boekentuin”.  Veel leeskilometers maken vinden we heel belangrijk voor het vlot leren lezen, in onze wereld waarin lezen altijd nodig is.

De ochtenden worden verder gevuld met taal (groep 4) en lezen (groep3) uitleg met verschillende soorten opdrachten, spelling afspraken aanleren en ze leren toepassen op diverse manieren. 

In groep 3 werken we met de leuke methode Veilig Leren Lezen en in groep 4 met Taal en Spelling op Maat. Woordenschat is een belangrijk onderdeel van beide methodes en geven we veel aandacht.   Verder gebruiken we de software op de computer om te oefenen.

Voor de thuisversie krijgt u inlogcodes via de mail (ook voor Ambrasoft om rekenen te oefenen)

Uiteraard leren we ook schrijven op de juiste manier van alle letters/cijfers in groep 3 en daarna uitbreiding in groep 4 met hoofdletters en vlot aan elkaar schrijven.

Na een pauze  met even lekker buiten spelen samen met groep 4 en 5 en gezellig met elkaar wat eten en drinken, gaan we met rekenen aan de slag. De methode heet Pluspunt die de kinderen op een fijne en heldere manier meeneemt in het rekenproces. In groep 3 zijn vooral het getalbegrip en het handig leren optellen en aftrekken, automatiseren tot 20 belangrijk . In groep 4 breiden we dit uit met rekenen en automatiseren tot 100 en beginnen we met het aanleren van de tafels.

Alle leerstof wordt zoveel mogelijk op het passende niveau van de kinderen aangeboden en verwerkt. Ouders worden hier ook over geïnformeerd als dat nodig is.

De middagen starten we met leesactiviteiten o.a.  Lekker Lezen en groep 4 krijgt leeslessen uit de Leesparade, waarin van allerlei leestechnieken aan bod komen.  Verder staat er wisselend muziek, drama, Kanjertraining lessen om de sociale vaardigheden te oefenen als samen spelen, samen delen en afspraken maken, techniek lessen (waar we zeker u hulp bij kunnen gebruiken), projecten, knutselen en tekenen en podiummiddag op het programma

Twee keer in de week gymmen we in de grote gymzaal en wel op maandagmiddag de middelste en op vrijdagochtend de eerste beurt. Juf Judit geeft op vrijdag les. De kinderen hebben altijd gymkleren aan en gymschoenen (zonder zwarte zool). Wisselend is er een toestel of spellen. Vanwege de hygiëne mag niemand met schoenen van buiten in de kleedkamers lopen.

Na elke kern of blok is er een methode gebonden toets, waarmee we o.a. de ontwikkelingen van u kind kunnen volgen en de aanbieding van de lesstof kunnen aanpassen. Verder hebben we 2 maal per jaar een Citotoets, waarmee we de kinderen op landelijk niveau volgen. Deze resultaten worden verwerkt in het rapport wat de kinderen 2x per jaar meekrijgen en daarna met u besproken in de aansluitende gesprekken ..

Wij vinden het altijd fijn als u vragen heeft en willen die ook graag beantwoorden. Een afspraak kunt u altijd maken met ons voor na schooltijd.