Elk kind groeit op De Klim-Op

Aanvraag verlof voor uw kind

Wilt u uw kind buiten het vakantierooster om, om wat voor reden dan ook van school houden, dan dient u dit ruim van tevoren schriftelijk bij de directeur aan te vragen. Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar. In de richtlijnen hierbij wordt een belangrijk uitgangspunt van de Leerplichtwet vermeld: vakantieverlof is niet mogelijk.