Elk kind groeit op De Klim-Op

Vakantie en vrije dagen 2018-2019

  
 Roostervrije vrijdagen groepen 1 t/m 4
 Vrijdag  28 september  2018
 Vrijdag  07 december  2018
 Vrijdag  22 maart  2019
  
 Studiedagen groepen 1 t/m 8
 Vrijdag  01 februari  2019
 Woensdag  29 mei  2019
 Dinsdag                 11 juni     2019
  
 Continurooster groepen 1 t/m 8
 Vrijdag  19 oktober  2018
     
 Vrijdag  15 februari  2019
 
 Schoolvakanties
 Herfstvakantie   22 t/m 26 oktober  2018
 Kerstvakantie   24 december  t/m 04 januari  2019
 Krokusvakantie  18 t/m 22 februari  2019
 Goede Vrijdag      19 april  2019
 Meivakantie (incl. Pasen)    22 april t/m 03 mei  2019
 Hemelvaart        30 en 31 mei  2019
 2e Pinksterdag      10 juni  2019
 Zomervakantie    12.00 uur alle leerlingen vakantie!!!!
 Zomervakantie    15 juli  t/m 23 augustus  2019
 Start nieuwe schooljaar  26 augustus 2019  2019