Elk kind groeit op De Klim-Op

Samenstelling Medezeggenschapsraad Klim-Op 2017-2018

Leerkrachten :
Martine Fikke (wnd. voorzitter en penningmeester)
Maaike Schouten (voorzitter)

Ouders :
Esther Braam 
Bert Dijkman

E-mail:mr@klim-op.info