Elk kind groeit op De Klim-Op

De ouderraad

Zoals uit de naam blijkt, zijn het ouders of verzorgers van leerlingen die in deze raad zitting hebben. Iedere ouder of verzorger die interesse en tijd heeft, kan zich hiervoor beschikbaar stellen. 

De ouderraad is een contactorgaan van ouders en leerkrachten, zodat een goede samenwerking wordt gegarandeerd. Ook houdt de ouderraad zich, in samenwerking met de leerkrachten, bezig met het organiseren van diverse festiviteiten en activiteiten, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, de schoolreisjes, etc. Om kort te gaan: de taak van de ouderraad is veelzijdig. 

Omdat veel activiteiten geld kosten, vraagt de ouderraad aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan worden bijvoorbeeld de sinterklaascadeautjes gekocht, het kerstfeest georganiseerd, schoolfeesten betaald, enz. Wilt u dat uw kind profiteert van al deze extraatjes, dan verwachten wij van u dat u de ouderbijdrage betaalt. Ook zit in de ouderraad de bijdrage voor de schoolreisjes. 
Eens per jaar wordt de penningmeester door een (door de ouders gekozen) kascontrolecommissie gecontroleerd.

Mocht u interesse hebben of vragen willen stellen, neemt u dan gerust contact op met de leden van de ouderraad of met de school.

Ook kunt u een email sturen aan:
or@klim-op.info