Elk kind groeit op De Klim-Op

Vernieuwde website

28-01-2018
Zoals u weet wordt in verband met het verder verbeteren van de communicatie tussen ouders en school door het team en de ouderraad gewerkt aan het vernieuwen van de schoolwebsite in combinatie met een zogenaamd ouderportaal. Het ouderportaal zal nadat de website is gelanceerd worden opgepakt.